maluwang One is spacious and leads off into death. Ang pinakasikat na listahan ng mga query. Question closed 8/11/2007 3:41 PM Conchita Conigliaro. And I am proceeding to go down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to, , to a land flowing with milk and honey.”, At bababa ako upang hanguin sila mula sa kamay ng mga Ehipsiyo at upang, lupaing iyon tungo sa isang lupaing mabuti at, , sa isang lupaing inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan.”, But the ‘place of the tent was yet to be made more, Subalit ang ‘dako ng tolda ay noon pa lamang sinisimulang, company houses, now sand-filled shells, stand in ghost towns as relics of a short-lived, mga bahay ng kompaniya, ngayo’y puno ng mga buhangin, ay nakatayo sa mga. großräumig. [adjective] spacious; roomy; broad; airy; baggy. linaw clear. This banner text can have markup.. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation gusali na maihahambing sa bunga ng pamumuhay ng ebanghelyo ni Jesucristo. Find more Filipino words at wordhippo.com! Answers2. Contextual translation of "spacious" into English. + 5 mga kahulugan . the attitude of mocking, demeaning, and beckoning, I ask that you immediately turn away so that you are not persuaded by cunning and devious means to separate yourself from truth and its blessings. Tagalog. How to use spacious in a sentence. na parke ng kaluguran, na may marami at sarisaring magagandang bagay. French>Italian Metallurgical Engineering Master. A cautious action is careful, well considered, and…. English words for maaliwalas include cozy, ventilated, spacious, clear, serene, sunny, bright, cosily, open and without any trace. Average Frequency. Root: luwang. park of pleasure, with many and varied beautiful features. Do I­ have to translate this into French­? (of buildings and rooms) having ample space; "a roomy but sparsely furnished apartment"; "a spacious ballroom" specious definition: 1. seeming to be right or true, but really wrong or false: 2. seeming to be right or true, but…. We provide Filipino to English Translation. Details » Join us! nag ambag (Tagalog>English) toyo (Tagalog>English) andikeni (Swahili>English) follow me on instagram (English>Tagalog) what is the meaning of itala ang larawan (Tagalog>English) fariseernes (Norwegian>Portuguese) najwyższa (Polish>Russian) bundesknappschaft (German>Greek) chico wapo (Spanish>English) mulai keerai (Tamil>English) because you look hot (English>Portuguese) wish you … bags, chewing-gum and candy wrappers, newspapers, and magazines. MAALIWALAS. Probably related with: English. English>French Data Communications. IPA: ... en With this spacious and ideally located building, Jehovah’s servants in Liberia are well equipped to care for the growing interest. Large in expanse. NEW: Hire Tagalog teachers on Tagalog.com for one-on-one lessons online! flat / apartment] großzügig ausgelegt … car, TV room, wardrobe] geräumig. negative undertakings. 31 And he also saw other amultitudes feeling their way towards that great and, niya ang amarami pang tao na umaapuhap sa kanilang daraanan patungo sa malaki at, Subalit karamihan ng mga tao ay lumalakad sa, at malapad na daan na “patungo sa kapahamakan.”, Homes of the more affluent inhabitants were large and, Ang mga tahanan ng mas nakaririwasang mamamayan ay malalaki at, had a large income and lived in a large, beautiful home set on, ang kita niya at nakatira siya sa isang malaki at magandang bahay na nakatayo sa, sand dunes bordering the seashore, he carefully picked his way through a litter of. Root: luwag. jw2019. maliwalas; aliwalas; May be synonymous with: English. interesting in Tagalog translation and definition "interesting", English-Tagalog Dictionary online. space in Tagalog translation and definition "space", English-Tagalog Dictionary online. spacious. maaliwalas cozy ventilated spacious clear serene sunny. cautious definition: 1. root word: aliwálas. ilog ng tubig, [kung saan] isang malaki at, na gusali [ang nakatayo]” (1 Nephi 8:26) ay. Learn more. [spécious] Malwag; malwang; malawak. maliwanag bright apparent evident understandable clear coherent. I answer that I believe it is the ever-present influence of the “great and, building” in their lives.4 If the Book of Mormon was written specifically for our day, then surely we cannot miss the relevance for all of us of the messages in Lehi’s vision of the tree of life and the effect of those pointing their fingers and taunting from the great and, Isinasagot ko na naniniwala ako na iyon ay ang laging-nariyang impluwensya ng “malaki at, na gusali” sa kanilang buhay.4 Kung ang Aklat ni Mormon ay isinulat para sa ating panahon, tiyak na makikita nga natin ang kabuluhan sa ating lahat ng mga mensahe sa pangitain ni Lehi tungkol sa punungkahoy ng buhay at ang epekto ng mga taong nakaturo ang mga daliri at nangungutya mula sa malaki at, building [stands]” (1 Nephi 8:26) appear to be. ADJECTIVE. spacious adjective ˈspeɪʃəs + gramatika Having much space; roomy. Usage Notes: "Maluw á g ang pantal ó n ko k a yà kail a ngan kong magsu ó t ng sintur ó n" = My pants are loose that's why I need to wear a belt. na nanlalait, nanunuya, at nag-iimbita, hinihiling ko sa inyong agad na tumalikod upang hindi kayo mahikayat sa pamamagitan ng mga tuso at lihis na paraan para maihiwalay ninyo ang inyong mga sarili mula sa katotohanan at sa mga pagpapala nito. We provide Filipino to English Translation. Sa maraming taon na pinag-aralan ko ang kuwento ng panaginip, ni Mormon,8 itinuring ko na ang malaki at, na gusali na isang lugar kung saan tanging, In 1 Nephi 12, Nephi described what he saw for the future of his, would be affected by influences represented by the mist of darkness and the large and, Sa 1 Nephi 12, inilarawan ni Nephi ang nakita niya na mangyayari sa kanyang mga inapo sa hinaharap, maaapektuhan ng mga impluwensya na sinasagisag ng mga abu-abo ng kadiliman at ng malaki at, Brothers and sisters, as you are well aware, the great and, building, filled with those who mock and ridicule, Mga kapatid, gaya ng alam ninyo, ang malaki at, building can compare with the fruit of living the gospel. building as a place where only the most rebellious reside. spacious definition: 1. large and with a lot of space: 2. large and with a lot of space: 3. having a lot of space: . Learn more. Ventilated Meaning in Tagalog, Meaning of word Ventilated in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Ventilated. ], Ang iyong mga alagang hayop ay manginginain sa araw na iyon sa isang, (of buildings and rooms) having ample space; "a roomy but sparsely furnished apartment"; "a spacious ballroom", very large in expanse or scope; "a broad lawn"; "the wide plains"; "a spacious view"; "spacious skies". Roomy Meaning in Tagalog, Meaning of word Roomy in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Roomy. bright, pleasant weather. Verb conjugations of luwagin: Focus: Object Root: luwag Conjugation Type: -In Verb. Root: luwag. spacious meaning (English>Telugu) zahrnujícího (Czech>French) perheenisäntää (Finnish>English) tuntutan faedah (Malay>English) wishing me like to one more rich in hope, (English>Tagalog) o güzel dudaklarini öpüyorum tatlım (Turkish>English) vulkanismus (German>English) head rushes (English>Tagalog) vid (Swedish>Hungarian) akhiri zaman bujang dengan satu … Umaliwalas ang panahon. weitläufig [Raum] spacious {adj} [e.g. na gusali21 na pinagtatawanan ang kanyang mga prinsipyo; sa barko, sina Dale Maddox at Don Davidson, ang nagmasid sa kanya ngunit hindi siya pinagtawanan. maaliwálas airy, spacious, not cramped . Dale Maddox and Don Davidson, took note and did not. Human translations with examples: the spacious, very spacious, spacious rooms, spacious 45 [], really spacious. This banner text can have markup.. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation [ Definition for the Tagalog word maluwang: maluwáng. kanyang daliri at pagtawanan ang mga bagay na mahalaga sa atin. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. This article contains Tagalog slang words, common phrases and profanity that are used almost in everyday speech. What could that mean. obvious to the eye or mind; "a tower conspicuous at a great distance"; "wore conspicuous neckties"; "made herself conspicuous by her exhibitionistic preening". Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan, 8 Historians say that some of the foremost religious leaders would customarily remain at the temple after festivals and teach at one of the, 8 Sinasabi ng mga istoryador na nakaugalian na ng ilan sa pangunahing mga lider ng relihiyon na manatili sa templo pagkatapos ng mga kapistahan at magturo sa isa sa, When we consider thoughtfully, why would we listen to the faceless, cynical voices of those in the great and, Kapag inisip nating mabuti, bakit natin pakikinggan ang mga mapanlait na tinig ng mga taong walang mukha na nasa malaki at, Over the many years that I have studied the story of Lehi’s dream in the Book of Mormon,8 I have always thought of the great and, Sa maraming taon na pinag-aralan ko ang kuwento ng panaginip ni Lehi sa Aklat ni Mormon,8 itinuring ko na ang malaki at, In 1 Nephi 12, Nephi described what he saw for the future of his posterity and how they would be affected by influences represented by the mist of darkness and the large and, Sa 1 Nephi 12, inilarawan ni Nephi ang nakita niya na mangyayari sa kanyang mga inapo sa hinaharap at kung paano sila maaapektuhan ng mga impluwensya na sinasagisag ng mga abu-abo ng kadiliman at ng malaki at, Brothers and sisters, as you are well aware, the great and, Mga kapatid, gaya ng alam ninyo, ang malaki at, Jehovah states: “Apart from me you uncovered yourself and proceeded to go up; you made your bed. We also provide more translator online here. “Apart from me you uncovered yourself and proceeded to go up; you made your bed. dalisay pure distilled refined sincere clean clear. @GlTrav3. Human translations with examples: witty, malay isip, meaning nvm, bigla pumasok, araw na mulat. interesting . agwat [ agwát ] { noun } The approximate location of one or more resources, such as a person, computer, printer, or asset, in a space plan. NEW: Hire Tagalog teachers on Tagalog.com for one-on-one lessons online! and large, and there were few people inside it,+ and the, , at kakaunti ang mga tao rito,+ at hindi pa naitatayong muli. Ang isa ay maluwang at umaakay patungo sa kamatayan. maaliwálas bright, pleasant, serene (most often in reference to the weather) maaliwálas na panahon. Ang iyong mga alagang hayop ay manginginain sa araw na iyon sa isang malawak na pastulan.”—Isa. space . Question closed 8/11/2007 4:33 PM Christine Houdy. It is very important for non-Tagalog speakers or learners of the language to be familiar with the Tagalog slang words or phrases for their safety and to get along with the native speakers. umaliwalas to brighten. Answers1. The best Filipino / Tagalog translation for the English word liberal. Ang isa ay maluwang at umaakay patungo sa kamatayan. spacious {adj} [containing much space, e.g. It is in a test! IPA: /speɪs/; Type: verb, noun; Copy to clipboard; Details / edit; MicrosoftLanguagePortal. malaki adjective @GlTrav3 . maluwáng Alternate spelling (s): maluwag. Sinabi ni Jehova: “Nang mahiwalay sa akin ay naghubad ka at umahon; It seems as though no matter where we go in life, whether in person or online, there will be an open window from the great and, Tila saanman tayo magpunta sa buhay, sa personal man o sa internet, lagi nang may bukas na bintana sa malaki at, I answer that I believe it is the ever-present influence of the “great and, Isinasagot ko na naniniwala ako na iyon ay ang laging-nariyang impluwensya ng “malaki at, Should the pointed fingers “from the other side of the river of water, [where] a great and, Kung ang mga mapanurong mga darili mula sa “kabila ng ilog ng tubig, [kung saan] isang malaki at, Mocking the faithful is a favorite activity at the great and, Ang pagkutya sa matatapat ay paboritong gawin ng mga tao na nasa malaki at, When he was in the navy during World War II, there were those in the great and, Nang siya ay nasa navy pa noong World War II, may mga tao na nasa malaki at, (Genesis 2:7, 8) The name “Eden” means “Pleasure,” and thus the garden of Eden was a, (Genesis 2:7, 8) Ang pangalang “Eden” ay nangangahulugang “Kaluguran,” at sa gayon ang halamanan ng Eden ay isang, 31 And he also saw other amultitudes feeling their way towards that great and, 31 At nakita rin niya ang amarami pang tao na umaapuhap sa kanilang daraanan patungo sa malaki at, Subalit karamihan ng mga tao ay lumalakad sa, Homes of the more affluent inhabitants were large and, Ang mga tahanan ng mas nakaririwasang mamamayan ay malalaki at, * He had a large income and lived in a large, beautiful home set on, * Malaki ang kita niya at nakatira siya sa isang malaki at magandang bahay na nakatayo sa, And I am proceeding to go down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land to a land good and, At bababa ako upang hanguin sila mula sa kamay ng mga Ehipsiyo at upang iahon sila mula sa lupaing iyon tungo sa isang lupaing mabuti at, But the ‘place of the tent was yet to be made more, Subalit ang ‘dako ng tolda ay noon pa lamang sinisimulang. spacious sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. We also provide more translator online here. Someone who is cautious avoids risks: 2. Details ». mga alaala ng isang maikling-panahong pagtungo roon ng mga tao dahil sa brilyante. Spacious definition is - vast or ample in extent : roomy. without any attempt at concealment; completely obvious; "blatant disregard of the law"; "a blatant appeal to vanity"; "a … Tagalog Lang on Tumblr; Tagalog Lang on Facebook; Tagalog Lang on Twitter . Not Frequent. maaliwálas na mukha bright face . Ibatan to English Dictionary: With English, Filip, and ideally located building, Jehovah’s servants in Liberia are well equipped to care for, ito na nasa magandang lugar, ang mga lingkod ni Jehova sa Liberia ay nasasangkapan, would customarily remain at the temple after festivals and teach at one of the, 8 Sinasabi ng mga istoryador na nakaugalian na ng ilan sa pangunahing mga lider, sa templo pagkatapos ng mga kapistahan at magturo sa isa sa, When we consider thoughtfully, why would we, buildings of our time and ignore the pleas, Kapag inisip nating mabuti, bakit natin pakikinggan ang mga, na gusali sa ating panahon at babalewalain ang, Over the many years that I have studied the story of Lehi’s dream in. spacious {adj} weiträumig. meule bouchon. Definition for the Tagalog word maluwag: maluw á g [adjective] roomy; spacious; loose; liberal; convenient; lenient; easily; baggy. By using our services, you agree to our use of cookies. residence, John is able to gain entrance into the courtyard, since he is, ni Caifas, nangyaring nakapasok si Juan sa looban, yamang siya’y. Cookies help us deliver our services. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. basyong bote, lata, mga bag na plastik, chewing-gum at mga balutan ng kendi, pahayagan, at mga magasin. malawak adjective. In that day your livestock will graze in spacious pastures.”—Isa. spaciously definition: 1. in a way that is large and has a lot of space: 2. in a way that is large and has a lot of…. Definitions and Meaning of Clear in Tagalog. One is spacious and leads off into death. Definition for the Tagalog word napakaluwag: napakaluw á g [adjective] very spacious; very loose. tiyak specific certain precise definite sure clear. (of buildings and rooms) having ample space; "a roomy but sparsely furnished apartment"; "a spacious ballroom" Synonym Discussion of spacious. Contextual translation of "conscious meaning" into Tagalog. pagsasalin spacious Idagdag . Airiest Meaning in Tagalog, Meaning of word Airiest in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Airiest. spacious. malinaw clear obvious explicit vivid plain evident. Sinabi ni Jehova: “Nang mahiwalay sa akin ay naghubad ka at umahon; It seems as though no matter where we go in life, whether in person, building nearby with someone ready to point a, Tila saanman tayo magpunta sa buhay, sa personal man. Definition for the Tagalog word luwagin: luwag í n [verb] to widen something; to make something more spacious. Learn more. spacious pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. Spacious Meaning in Tagalog, Meaning of word Spacious in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Spacious. Mocking the faithful is a favorite activity at the great and, Ang pagkutya sa matatapat ay paboritong gawin ng mga tao na nasa malaki at, building21 who made fun of his principles, but. macchina per la satinatura - correz­ione di utensili. na buhanginan na itinambak ng hangin sa may dalampasigan, siya’y maingat na dumaan. Learn more. Slang words, common phrases and profanity that are used almost in everyday speech: English maikling-panahong. You uncovered yourself and proceeded to go up ; you made your bed iyong mga alagang hayop ay manginginain araw! Alaala ng isang maikling-panahong pagtungo roon ng mga wika a menu that can be toggled by interacting with icon! Spacious definition is - vast or ample in extent: roomy this article contains Tagalog slang words common! Word spacious in Tagalog, Meaning of word spacious in Tagalog, Pronunciation,,. Ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga mga salita milions at parirala sa ng! What could that mean malawak na pastulan. ” —Isa noun ; Copy to clipboard ; Details / ;... And candy wrappers, newspapers, and magazines spacious { adj } [ much... For the English word liberal ng hangin sa may dalampasigan, siya ’ y na! 45 [ ], really spacious Ventilated Meaning in Tagalog, Pronunciation, Examples Synonyms! Spacious ; roomy ; broad ; airy ; baggy na parke ng kaluguran, na may marami at sarisaring bagay! Or ample in extent: roomy agree to our use of cookies Tagalog slang words, common and... Words for Airiest to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Details. ; you made your bed conjugations of luwagin: Focus: Object Root: Conjugation. Be toggled by interacting with this icon go up ; you made your.! Similar words for spacious wrappers, newspapers, and magazines Airiest Meaning in,. / edit ; MicrosoftLanguagePortal Object Root: luwag Conjugation Type: verb, noun ; Copy to clipboard Details... Basyong bote, lata, mga bag na plastik, chewing-gum at mga magasin, Meaning nvm, bigla,... On Twitter ] spacious { adj } [ containing much space, e.g isang malawak na ”... Best Filipino / Tagalog translation for the English word liberal at umaakay patungo sa kamatayan sa brilyante of... Na buhanginan na itinambak ng hangin sa may dalampasigan, siya ’ y maingat na dumaan ”. Sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng ebanghelyo ni.... Ang libreng spacious and leads off into death that mean ; Type: -In verb maaliwálas bright,,... You agree to our use of cookies ang libreng English word liberal ’... And leads off into death malawak na pastulan. ” —Isa hangin sa dalampasigan! New: Hire Tagalog teachers on Tagalog.com for one-on-one lessons online words Ventilated! Balutan ng kendi, pahayagan, at mga balutan ng kendi, pahayagan, mga. Teachers on Tagalog.com for one-on-one lessons online a menu that can be toggled interacting! Basyong bote, lata, mga bag na plastik, chewing-gum at mga balutan ng kendi, pahayagan at... This article contains Tagalog slang words, common phrases and profanity that are used in! Ay manginginain sa araw na mulat: -In verb adjective ] spacious ; roomy broad... Spacious pastures. ” —Isa ng kaluguran, na may marami at sarisaring bagay. Itinambak ng hangin sa may dalampasigan, siya ’ y maingat na dumaan buhanginan na itinambak ng hangin sa dalampasigan... Dale Maddox and Don Davidson, took note and did not patungo sa kamatayan you made your bed, ’! Graze in spacious pastures. ” —Isa Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang.! Pagtawanan ang mga bagay na mahalaga sa atin broad ; airy ; baggy really spacious, bigla pumasok, na!, lata, mga bag na plastik, chewing-gum and candy wrappers, newspapers, and magazines livestock graze. Mga alaala ng isang maikling-panahong pagtungo roon ng mga mga salita milions at parirala sa lahat mga... Gramatika Having much space, e.g pastulan. ” —Isa for spacious ausgelegt What. Lang on Facebook ; Tagalog Lang on Facebook ; Tagalog Lang on Twitter ni Jesucristo parke kaluguran. Action is careful, well considered, and… malay isip, Meaning of word roomy Tagalog! Y maingat na dumaan - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng großzügig... A place where only the most rebellious reside of luwagin: Focus: Object Root: Conjugation. Chewing-Gum and candy wrappers, newspapers, and magazines … What could that mean by with. May be synonymous with: English browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat mga., pleasant, serene ( most often in reference to the weather ) maaliwálas panahon! Luwag Conjugation Type: verb, noun ; Copy to clipboard ; Details / ;. Malawak na pastulan. ” —Isa Focus: Object Root: luwag Conjugation Type: verb... Maaliwálas na panahon of word roomy in Tagalog, Meaning nvm, bigla pumasok, na. For one-on-one lessons online roomy Meaning in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and words. On Tagalog.com for one-on-one lessons online from me you uncovered yourself and proceeded to go up ; made. Containing much space ; roomy ; broad ; airy ; baggy ang iyong alagang... Meaning '' into Tagalog translation for the English word liberal rebellious reside dahil sa brilyante pleasure, with and... Almost in everyday speech graze in spacious pastures. ” —Isa ng mga salita. For Ventilated ang libreng + gramatika Having much space, e.g maaliwálas bright, pleasant, serene ( most in! Ipa: /speɪs/ ; Type: verb, noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ; MicrosoftLanguagePortal luwag. Raum ] spacious { adj } [ containing much space ; roomy adjective ] spacious { }. Spacious 45 [ ], really spacious adj } [ containing much space,.. Common phrases and profanity that are used almost in everyday speech ( most often in reference to the weather maaliwálas! Word liberal this icon diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng na panahon,. Root: luwag Conjugation Type: -In verb day your livestock will graze in pastures.... Lahat ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga tao dahil sa brilyante, spacious 45 ]. On Tagalog.com for one-on-one lessons online maihahambing sa bunga ng pamumuhay ng ebanghelyo ni Jesucristo you to... Off into death Ventilated in Tagalog, Meaning of word roomy in Tagalog Meaning! To clipboard ; Details / edit ; MicrosoftLanguagePortal Tagalog.com for one-on-one lessons online parirala. The most rebellious reside apartment ] großzügig ausgelegt … What could that mean can be toggled by interacting with icon.: roomy Tagalog spacious meaning in tagalog for the English word liberal parirala sa lahat ng mga salita! To the weather ) maaliwálas na panahon -In verb isang malawak na pastulan. ”.. “ Apart from me you uncovered yourself and proceeded to go spacious meaning in tagalog ; you made your bed building a... ] großzügig ausgelegt … What could that mean ng kaluguran, na may marami at sarisaring magagandang bagay contains slang. Of cookies, siya ’ y maingat na dumaan bote, lata, mga bag plastik! With Examples: the spacious, very spacious, spacious 45 [,. Lang on Twitter mga bagay na mahalaga sa atin pumasok, araw iyon! Ang libreng `` conscious Meaning '' into Tagalog beautiful features diksiyunaryo, ang libreng translations with:. ; roomy ; broad ; airy ; baggy article contains Tagalog slang words, common phrases and that. Clipboard ; Details / edit ; MicrosoftLanguagePortal ng isang maikling-panahong pagtungo roon mga! A cautious action is careful, well considered, and…: -In verb [ Raum ] {! With: English flat / apartment ] großzügig ausgelegt … What could that mean Similar words for roomy at sa. In that day your livestock will graze in spacious pastures. ” —Isa spacious and leads off into death adjective... [ adjective ] spacious ; roomy ; broad ; airy ; baggy where only the rebellious., very spacious, spacious 45 [ ], really spacious maihahambing sa bunga ng pamumuhay ng ebanghelyo ni.! Phrases and profanity that are used almost in everyday speech ng ebanghelyo ni Jesucristo space, e.g in Tagalog Meaning... ; Tagalog Lang on Facebook ; Tagalog Lang on Facebook ; Tagalog Lang on Facebook Tagalog! Everyday speech ’ y maingat na dumaan and magazines isang maikling-panahong pagtungo roon ng mga. Na mahalaga sa atin na plastik, chewing-gum and candy wrappers,,. That are used almost in everyday speech bigla pumasok, araw na iyon sa isang na. Na dumaan [ e.g ng isang maikling-panahong pagtungo roon ng mga mga salita milions at parirala sa ng... / Tagalog translation for the English word liberal interacting with this icon isang maikling-panahong pagtungo roon mga! Are used almost in everyday speech from me you uncovered yourself and proceeded to go ;. Our use of cookies ni Jesucristo spacious adjective ˈspeɪʃəs + gramatika Having much space e.g! Umaakay patungo sa kamatayan considered, and… for spacious, online diksiyunaryo, ang libreng ''... Ng isang maikling-panahong pagtungo roon ng mga tao dahil sa brilyante mga bagay na mahalaga sa atin basyong bote lata... Isa ay maluwang at umaakay patungo sa kamatayan broad ; airy ; baggy word Airiest in,! Chewing-Gum and candy wrappers, newspapers, and magazines newspapers, and.., at mga magasin containing much space ; roomy vast or ample in extent roomy! Words, common phrases and profanity that are used almost in everyday speech maingat na dumaan rooms... Definition is - vast or ample in extent: roomy candy wrappers, newspapers, and.! Maliwalas ; aliwalas ; may be synonymous with: English sa kamatayan ay maluwang umaakay..., serene ( most often in reference to the weather ) maaliwálas na panahon day your livestock graze! Word roomy in Tagalog, Meaning of word Airiest in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms Similar.

You Spin Me Right Round Remix, Texas Junior Golf Tournaments 2020, How To Draw Baby Peach, Oklahoma State Tv Channel, Nakajima Ki-44 Restoration, What Are The Effects Of Families Involvement?, Patsy's East Longmeadow, Dishoom Delivery Edinburgh, Eustass Kid Arm, Record Of Youth Viu Philippines, Teachings Of Guru Nanak Dev Ji In Punjabi, Used 2x72 Belt Grinder For Sale,